Psychotesty

Jakie badania wykonujemy w Legnicy i Sobótce?

Poniżej znajduje się katalog wykonywanych przez nas psychotestów a także spis zawodów i osób im podlegających. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Stale współpracujemy z Lekarzami medycyny pracy (istnieje możliwość wykonania badań kompleksowych).

BADANIA KIEROWCÓW (w tym zawodowych)

Psychotesty dla kierowców - badania na prawo jazdy, dla kierowców samochodów służbowych, taksówek, a także dla tych, którzy przekroczyli ilość 24 punktów karnych, prowadzili pod wpływem alkoholu lub spowodowali wypadek drogowy (skierowane na badania przez Policję lub Starostę).

BADANIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Prowadzimy badania wysokościowe do prac na wysokości do i powyżej 3 metrów.

BADANIA OPERATORÓW

Psychotesty operatorów wózków widłowych, koparek, wózków akumulatorowych, suwnic, spychaczy i innych.

PSYCHOTESTY KIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Badania dla kierowców karetek pogotowia, straży pożarnej, policjantów, straży miejskiej, straży gminnej, nadleśnictwa i innych kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Grupa osób podlegających badaniom psychotechnicznym

Psychotesty wykonywane są w pracowniach w miastach Legnica i Sobótka.

Badania psychologiczne (psychotesty) kierowców dla:


kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
kierowców zawodowych
kierowców samochodów służbowych wszystkich kategorii
osób korzystających z samochodów służbowych lub prywatnych w celach służbowych
kierowców pojazdów uprzywilejowanych
kierowców przewożących wartości pieniężne
kierowców taxi
instruktorów i egazminatorów nauki jazdy
kierowców sportów motorowych
kierowców skierowanych przez policję, wydział transportu lub starostwo (np. za jazdę w stanie nietrzeźwości, po przekroczeniu dozwolonej ilości punktów za wykroczenia drogowe lub po wypadku)
osób potrzebujących orzeczenia niezbędnego do profilu kierowcy
kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne (konwojenci)


Inne badania:


Np. dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych (np. praktyka studencka na budowie związana z pracą na wyskości).

Psychologiczne badania operatorów różnego rodzaju maszyn:


operatorów wózków widłowych
operatorów suwnic
operatorów żurawi
operatorów koparek i ładowarek
operatorów maszyn rolniczych
operatorów podestów ruchomych
operatorów dźwigów samochodowych
operatorów podnośników
górników

i inne, w zależności od potrzeb i posiadanych uprawnień osoby badanej.Badania psychologiczne osób pracujących na wysokości (psychotesty wysokościowe, badania wysokościowe):


do 3 metrów
powyżej 3 metrów
z wyszczególnieniem obsługiwanych maszyn (np. żuraw, podesty ruchome)

Psychotesty dla strażaków - ratowników a także badania psychologiczne dla ratowników wodnych.

CO PRZED BADANIEM?

Do wykonania badań psychotechnicznych można się przygotować. Zachęcamy do skorzystania z kilku pomocnych rad przydatnych przed wizytą w naszej pracowni.

Między innymi do badania konieczne będą:
Dowód osobisty
Prawo jazdy
Skierowanie na badania (jeżeli się takie otrzymało)
Okulary bądź soczewki (jeżeli badany ma zdiagnozowaną wadę wzroku)
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Rejestracja na badania psychologiczne

Psycho Diagnostyka - Psychotesty, badania psychologiczne kierowców, badania wysokościowe, badania operatorów. Psycholog.


Legnica: ul. Najświętszej Marii Panny 5d (centrum, przy Galerii Piastów)

Sobótka: ul. Torowa 4 (Sobótka Zachodnia przy NZOZ Przychodnia Rodzinna)

Niemodlin: ul. Rynek 42

Badania wyjazdowe: Po wcześniejszym kontakcie. Rejestracja na badania: +48 507 490 401.